Seminář se koná v pondělí 15. 5. 2023 od 9:30 do 16:00 v Ostravě na Ostravské univerzitě.

Dnešní zemědělská krajina je v mnoha ohledech jednotvárná a je v ní mnohem méně života než dřív. Zjisti, co všechno je třeba udělat, aby se to změnilo a jak uskutečnit drobné i větší změny v krajině krok za krokem. Seminářem tě provedou Martin Václavík ze Státního zemědělského a intervenčního fondu a krajinářka Ilona Vybíralová, oba z Hnutí Brontosaurus Ardea Břeclav.

Popovídáme si o následujících tématech:

  • současné problémy zemědělské krajiny a vývoj, který k nim vedl,
  • rozčlenění krajiny pomocí prvků jako jsou biocentra a biokoridory, solitérní dřeviny, remízky, větrolamy či mokřady i jejich význam a vhodné umístění,
  • majetkové poměry ve vztahu k pozemkům i náležitosti k tvorbě krajinných studií a plánů.
Účast je zdarma. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Přihlásit se můžete do 10. 5. 2023 do 15 hodin zde http://bitly.ws/ARxX.