Začátkem ledna se v Ostravě uskuteční odborný seminář, který představí výsledky projektu s názvem HealthAir. Je zaměřen nejen na zhodnocení stavu znečištění ovzduší ve vybraných oblastech Česka a Polska (konkrétně v Moravskoslezském kraji a okresu Jeseník, v polské části pak v Opolském vojvodství), ale má především za úkol vyhodnotit dlouhodobá zdravotní rizika a dopady obyvatel žijících ve znečištění ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí. Za město Ostrava se jej zúčastní náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová a vedoucí odboru Ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy Pavel Valerián.

Projekt je realizován od roku 2018 a spolupracují na něm 4 partnerské organizace – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach, Ostravská univerzita – Lékařská fakulta, Centrum epidemiologického výzkumu a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií.

Seminář se uskuteční 10. ledna 2020 v Ostravě, místo, čas a program budou ještě upřesněny.