Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení a bytové zástavby. Úprava tohoto prostoru by proto měla sloužit jako místo pro potkávání studentů nebo místo vhodné pro procházky rodičů s menšími dětmi.  Novou podobu parku vytvoří nová atraktivní trvalková plocha a izolační keřové patro. Vzrostlé stromy budou zachovány v maximální možné míře.  Počítá se také s náhradou stávajících asfaltových ploch za přírodě bližší řešení.

Více k proměně zde