V sobotu 29. června 2019 se v ostravské zoologické zahradě bude od 10 do 16 hodin konat Den pro želvy. Zájemci se seznámí s chovanými druhy želv, dozvědí se, které druhy se vyskytují v přírodě České republiky a které by se v ní naopak vyskytovat rozhodně neměly. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také nový interaktivní prvek upomínající na ohrožení mořských želv. Děti se mohou těšit na nejrůznější želví aktivity, kvízy i ukázky krunýřů, mohou se zapojit do želví soutěže. Celodenní program zakončí mimořádné komentované krmení želv ostruhatých, vyhodnocení želví soutěže a předání cen.

Želvy v Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada chová celkem 20 druhů želv. Jsou mezi nimi vodní i suchozemské a téměř všechny patří k ohroženým druhům. Část je chována v zázemí, kde se některé i úspěšně rozmnožují, většinu však lidé najdou na různých místech v expoziční části zoo. Sobotní akce představí návštěvníkům tuto starobylou skupinu zvířat, která pamatuje éru dinosaurů, zejména z hlediska ohrožení a možné pomoci každého z nás.

Ochrana želv

Želvy jsou starobylou skupinu živočichů s ojedinělou tělesnou stavbou obývající naši planetu bezmála čtvrt miliardy let. Byly svědky vzestupu i pádu dinosaurů, viděly vzlétnout první ptáky a přihlížely vzniku člověka. Za posledních 30-40 let však klesly počty mnoha druhů natolik, že jim hrozí úplné vyhubení!

V minulých staletích člověk bezohledně vyhubil obří suchozemské želvy na některých ostrovech, v současnosti se ohrožení želvích populací dotýká všech druhů. V mnoha oblastech světa jsou jejich vejce i maso důležitou tradiční potravou obyvatelstva, jejich krunýře jsou využívány jako surovina pro další zpracování, široké uplatnění mají želvy i při výrobě orientálních léčiv. Místa výskytu želv jsou činností člověka poškozována, znečišťována, fragmentována či úplně zlikvidována a zastavěna. Mořské želvy hynou v bludných rybářských sítích, jejich rozmnožovací pláže zabírají lidé a v důsledku zvyšujícího množství plastového odpadu v mořích strádají mylnou konzumací plastových sáčků, které jim připomínají jejich potravu – medúzy.


Informace o vstupném a otevírací době Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava najdete na www.zoo-ostrava.cz.