Nedostatek vody v krajině je dnes velmi často zmiňované téma. V letních měsících sdělovací prostředky čím dál častěji informují také o nedostatku pitné vody v některých částech naší republiky. Ostraváci mohou ale zatím zůstat v klidu. Nejen, že v Ostravě máme dostatek kvalitní vody díky ošetřovaným lokálním podzemním zdrojům a plným vodním nádržím v kraji, ale výše investic do infrastruktury a aplikace moderních vodárenských technologií jsou na vysoké úrovni.

Důležité je také to, že roste mladá generace, kterou problematika dostatku vody a její kvality zajímá. Společnost OVAK na podporu zájmu o hospodaření s vodou každoročně vyhlašuje pro děti 4. a 5. tříd základních škol z Ostravska soutěž „Hledej pramen vody“. Cílem soutěže je seznámit děti zábavnou formou s vodou a vytvoření adekvátního vztahu, který si životadárná tekutina zasluhuje. Celkově se soutěže zúčastnila přibližně tisícovka dětí, finále pak 26 nejlepších týmů ze 42. Celkové pořadí v soutěži určil součet bodů za teoretické znalosti a praktické soutěže. Na Slezkoostravském hradě se 31. května uskutečnilo finále již 18. ročníku soutěže „Hledej pramen vody“. Ve finálovém klání zvítězil tým Koumáci ze Základní školy Vratimov.

 „Těší mne, že počet žáků se v naší soutěží v posledních letech zásadně zvyšuje. Je to signál, že se mladá generace začíná čím dále tím více zajímat o problematiku vody i přírody a budoucnost jim není lhostejná. To potvrzují i celosvětové aktivity a výzvy mládeže v oblasti životního prostředí,“ sdělil generální ředitel OVAK, a.s. Vojtěch Janoušek, který spolu s náměstkyní primátora Ostravy, Mgr. Kateřinou Šebestovou, předal výhercům ceny.

Náměstkyně primátora za životní prostředí Kateřina Šebestová předává dar vítězi soutěže Hledej pramen vody 2019

„Město Ostrava má k ekologii i přírodě vůbec velmi pozitivní postoj a osvětu u dětí považujeme za velmi důležitou. Nejen, že se tím formuje jejich postoj k problematice, ale mohou tím pozitivně ovlivnit i své rodiče. I to je jeden z důvodů, proč jsme soutěž Hledej pramen vody finančně podpořili,“ řekla Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy.

Město Ostrava na velkém finále této soutěže nezajišťovalo pouze ceny pro vítěze, ale také osvětovou aktivitu. Tematicky tak rozšířilo zaměření soutěže také o význam péče o krajinu, ochranu půdy nebo mokřadních ekosystémů pro ochranu vodních zdrojů, a to i ve městech jako je Ostrava.

Děti u edukativní aktivity města Ostravy

Nejúspěšnější tým celé soutěže HLEDEJ PRAMEN VODY 2019 Koumáci, třída V. B, ZŠ Vratimov získali od města Ostravy dárkový poukaz v hodnotě 15.000 Kč.

„Máme z toho úžasný pocit. Byl to čtvrtrok perný nejen pro děti, ale i pro mne, skutečně jsme tomu dali maximum a vyplatilo se to, navíc děti získaly mnoho užitečných znalostí pro život,“  sdělila paní učitelka z V. B,“ Mgr. Alena Kabátová.

Nejlepší tým soutěže za teoretickou část Hledej pramen vody VODOEinstein:

Tým: Koumáci, ZŠ Vratimov, 5. B

Cenu za „Nej aktivity na Facebooku“, pohár Chytré e-hlavičky, získala ZŠ:

Tým: Rybičky, ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická, 5. C

Finále soutěže „Hledej pramen vody“ je koncipováno jako dětský den a na děti čekaly různé interaktivní vstupy a soutěže na téma „Pokusy a hrátky s vodou:“ hrajeme si s vodou – profesor Einstein, kabaretní představení a soutěže, nafukovací lezecká škola, muzeum dopravy, meandry řek, ukázky jednotek IZS, virtuální stánek Policie a.j.

Organizátorem soutěže je společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), partnerem projektu je statutární město Ostrava.