Ostrava se ve spolupráci s Moravskoslezským regionem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a městem Třinec podílela na přípravě koncepce tzv. Smart Moravian-Silesian region, v níž  je první z pěti priorit zaměřená na dopravu, konkrétně na , inteligentní systémy a řízení dopravy, infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola, monitoring a vyhodnocování dopravních toků, atraktivní hromadnou dopravu a udržitelnou mobilitu.

Koncepce byla přijata v červnu 2017 a klíčové projekty budou realizovány do roku 2023.