Ostrava je také aktivním členem poradní skupiny pro Partnerství městská mobilita (Partnership Urban Mobility – PUM), vedené Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Karlsruhe. V prosinci 2017 naváže na mezinárodní setkání tohoto partnerství v ČR a při této příležitosti Ostrava uspořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na udržitelnou mobilitu, včetně aktivního zapojení obyvatel (citychangers).