Ostrava je zapojena do Konceptu Smart Cities, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Největší uplatnění nachází v oblasti dopravy, energetiky a zavádění ICT. Město vystupuje jako iniciátor, organizátor a také prostor pro pilotní smart projekty, aby inspirovalo stakeholdry při zavádění smart technologií. Současně lze sdílet příklady dobré praxe v rámci Connected Smart Cities v rámci Eurocities nebo projekty SmartImpact a InFocus v rámci URBACT III.

Smart City a ekoinovace

V souvislosti s aktivitami Chytrého města, resp. zapojení města Ostravy do projektu Chytřejší region, je připravována řada projektů, které mají dopad na rozvoj ekoinovací a podporují zelený růst. Město Ostrava je zapojeno do strategického partnerství pro podporu aplikace chytrých technologií v pěti oblastech Strategie rozvoje Chytrého regionu, schváleného vedením Moravskoslezského kraje v červnu tohoto roku. Tuto strategii ocenilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nejvyšším titulem v oblastí smart koncepcí na regionální úrovni v ČR v roce 2017.