Město Ostrava je zapojeno v rámci programu Horizon 2020 do řešení projektu “The Pan-European Urban Climate Service”, jehož cílem je využití nejlepších vědecky dostupných údajů o klimatických podmínkách v takové podobě, která bude srozumitelná a použitelná pro územní plánování a pomůže tak koncovým uživatelům (veřejným i soukromým subjektům) lépe řešit důsledky změny klimatu v místním měřítku. Do řešení projektu je celkem zapojeno 14 partnerů z 6 evropských zemí. Pro město Ostravu je tento projekt zajímavý – kromě posílení partnerské spolupráce – zejména z hlediska využívání matematického modelu vývoje teplot ve městě a dále jako základ pro nastavení monitoringu ukazatelů dopadů změny klimatu ve městě.