Na počátku července 2016 vstoupila na území města Ostravy v platnost obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, která stanoví, že podniky, kromě těch uvedených v přílohách č. 1 – 3 této vyhlášky, lze provozovat pouze v době od 06.00  do 22.00 hodin.

Více o problematice hluku najdete v rubrice Hluk.