V dubnu roku 2017 byla schválena zastupitelstvem města Ostravy obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

Více o problematice hluku najdete v rubrice Hluk.