Odkazy na webové stránky státních a veřejných institucí a organizací ve vztahu jednotlivým složkám životního prostředí.

 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Portál ochrany přírody a mapový server
 2. Česká inspekce životního prostředí – Odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí
 3. Český hydrometeorologický ústav – Informace o úrovni znečištění ovzduší v ČR ve smyslu zákona o ochraně ovzduší
 4. Český statistický úřad – Statistické informace
 5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – Odborné pracoviště v oblasti ochrany veřejného zdraví
 6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Webové stránky krajského úřadu / Informační systém životního prostředí / Státní správa
 7. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – Webové stránky odboru na www.ostrava.cz
 8. Ministerstvo zemědělství – Portál eAGRI
 9. Ministerstvo životního prostředí – Webové stránky ministerstva
 10. Povodí Odry, státní podnik – Webové stránky podniku
 11. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – Organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství pro oblast lesnictví
 12. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Odborné pracoviště, které se zabývá mimo jiné analýzou kvality ovzduší (ve vnějším i vnitřním prostředí) a pro statutární město Ostrava zajišťuje provoz měřících stanic imisního monitoringu