Možnost smazat své dluhy za jízdu načerno u Dopravního podniku Ostrava (DPO) tím, že si zakoupí minimálně pololetní časovou jízdenku, měli od listopadu 2017 do 12. ledna 2018 cestující v rámci akce s názvem Amnestie 2017. Výzvu využilo celkem 729 dlužníků a DPO tak nad rámec běžných nákupů vydělal 1,6 milionu korun. Dopravní podnik ze své strany prominul pohledávky v celkové výši více než 10 milionů korun.

„Celková výtěžnost amnestie tak dosáhla přibližně 15 procent, což odpovídá vymahatelnosti, kterou máme u pohledávek vymáhaných běžným způsobem. Akci proto hodnotíme jako velice úspěšnou,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys. Nyní dopravní podnik přistoupí k odprodeji zbylých pohledávek specializované firmě, která se bude zabývat jejich dalším vymáháním.