Jedním z odloučených pracovišť Střediska volného času Korunka je porubské Středisko přírodovědců. Jeho zaměření vyplývá již z jeho názvu. Pro děti nabízí nejen volnočasové kroužky, jejich nabídka je uveřejněna webových stránkách SVČ Korunka.

Hlavní osvětovou akcí, kterou pro veřejnost SVČ Korunka prostřednictvím Střediska přírodovědců organizuje je Den Země na Hlavní třídě. V rámci této akce se mohou školní kolektivy zapojit do doprovodných akcí Poznávám přírodu a pomáhám ji a Poznej své okolí.

Celoročně nabízí Středisko přírodovědců kurzy ekologické výchovy pro mateřské školy a školní družiny, ve kterých se účastníci seznamují se zvířaty a rostlinami naší přírody, základy chovu exotických zvířat a ekologie a praktickými činnostmi v ochraně přírody (výroba krmítek, ptačích budek apod.).

Středisko organizuje také výstavy, přednášky a besedy, přírodovědné exkurze do zvláště chráněných území. Středisko je zapojeno také do organizace okresních a krajských kol biologické a chemické olympiády. Školy se také mohou zapojit do soutěže Příroda s otazníky nebo Ježek v akci.