Ostrava prostřednictvím svého Fondu životního prostředí podporuje mimo jiné také mnoho projektů škol – patří mezi ně i „Svět přírody Zámostníčků“. Mateřská škola Slezská Ostrava a její odloučená pracoviště rozvíjí v předškolních dětech pozitivní vztah k přírodě. V zázemí areálu školních zahrad aplikují nové metody environmentální výchovy. Zahrady byly vybaveny o prvky, které vytvářejí atraktivní a podnětné zázemí pro uplatnění zmíněných moderních výchovných metod, podněcujících v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet hluboký a trvalý vztah k přírodě.

Pomáhá k tomu čtveřice interaktivních tabulí, které jsou svým obsahem zaměřeny na rozpoznávání zvířat žijících v okolí, jejich zvuků a stop. V blízkosti tabulí vznikla rovněž badatelská centra, která jsou dětmi využívána k různým pokusům, týkajících se přírodních jevů ze živé i neživé přírody. Tato centra umožňují předškolním dětem bezprostřední poznávání přírody s využitím formy zážitkového učení hrou. Děti jsou motivovány taktéž k úctě a k ochraně životního prostředí. Jednotlivá badatelská centra s tabulemi jsou přístupná nejen dětem a pedagogům mateřské školy, ale i veřejnosti. Součástí projektu je také pořádání projektových dnů s environmentální tématikou.

Informační naučná tabule

Edukační tabule pexeso