Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit. Musí to však fungovat i obráceně, společným úsilím bychom měli také chránit sami sebe proti extrémním projevům klimatu, jako jsou přívalové povodně, nebo naopak dlouhotrvající období bez dešťových či sněhových srážek.

Cílem oslav je zviditelňování nejrůznějších témat souvisejících s vodou a upozorňování na problémy týkající se:

💧 znečišťování vodních zdrojů,

💧 klimatické změny,

💧 špatného přístupu k vodě,

💧 potravinové bezpečnosti.


Start soutěže Hledej pramen vody je tradičně vyhlášen u příležitosti Světového dne vody 22. března daného školního roku.

Každá plně zaregistrovaná třída 1. března obdržela celkem čtyři soutěžní úkoly související s tématem voda. Každý základní úkol této části je ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů. Maximálně lze tedy za splnění všech základních úkolu teoretické části získat 40 bodů (= 4 úkoly po max. 10 bodech). Po skončení teoretické části budou třídě, která splnila všechny 4 úkoly, sděleny instrukce k druhé části projektu.

BODY PLUS
Během teoretické části můžete získat dalších 25 tzv. BODŮ PLUS! Max. počet bodů za teoretickou část, které se počítají do celkového skóre, je tedy 65 bodů. Je samozřejmě možné posílat další materiály do soutěže, a získat tak další PLUS BODY. Ty však již nebudou zveřejnovány.
Co to znamená? Nad hranicí 65 bodů již nebudeme veřejné body přičítat na webu projektu, přesto o ně nepřijdete. První BOD PLUS dostanete za zaslání vaší týmové fotografie dle podmínek soutěže.

Za co získám BODY PLUS? Pomůckou je Vodokniha
Na BODY PLUS není nárok a o tom, jestli je dílo kvalitní, rozhodne pouze pořadatel soutěže. Vaše dílo se pak může objevit na webu a sociálních sítích soutěže. BODY PLUS vypovídají o vašem zájmu o soutěž. Lze posílat vlastní kreativní videa nebo průzkumy. Oceníme také mimořádná výtvarná díla, eseje, básně, říkadla nebo fotoknihu ze všech čtyř teoretických úkolu. Další BODY PLUS můžete obdržet za splnění doporučených úkolů z této VODOknihy. BODY PLUS nelze obdržet za pouhou vyfocenou vodu, déšť, ofocené knihy, říkadla, písničky nebo oceán na glóbusu. Oceníme vaši vlastní kreativní snahu a píli.

Jak se spočítá celkový výsledek?
Na konci sečteme body z obou částí. Maximální počet bodů, který je možné získat za obě části soutěže je tedy 90 bodů = 65 bodů za teoretickou část a 25 bodů za praktickou část. V případě vyrovnaného skóre rozhodnou právě celkové BODY PLUS, které jste získali navíc za teoretickou část (nad 65 bodů). O vítězství potom rozhodne, který tým byl během celé soutěže snaživější.

Bonusové body za teorii = Novinka v bodování za teorii
Po ukončení teoretické části obdrží prvních 10 týmů 0 až 10 bonusových bodů, a to sestupně. 1. v pořadí získává jako bonus 10 bodů a 2. pořadí 9 bodů atd.