V městském obvodu Ostrava-Svinov se začne revitalizovat nevzhledná zelená plocha mezi ulicemi Stanislavského a Bíloveckou. Na místě, které v současnosti zastává spíše jen funkci průchozího prostoru, vznikne zelená oáza k posezení, relaxaci i vzdělávání. Vysazena bude nová zeleň a lokalitu doplní nový mobiliář, domečky pro hmyz, budky pro ptáky a krmítko.

„Upravena bude plocha o téměř třech tisících metrech čtverečních. V plánu je kromě probírky stávajících porostů zasazení 17 nových stromů, dále keřů, trvalek, květin a obnova trávníku. Protože se jedná o lokalitu, která je v jednom místě  každoročně zamokřená, vznikne v jižní části parku periodicky zaplavovaná tůň. Navazovat bude na herní prvek – rekonstruovanou vodní pumpu nacházející se o pár metrů výše. Od vodní pumpy bude pomocí terénních úprav voda vedena přes nově umístěné balvany terénní depresí do tůně. Okolí doplní byliny, které dobře snáší jarní přemokření a letní vysychání. Takové nové prvky ve veřejném prostoru mají podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Věřím, že budou k užitku nejen žákům nedaleké základní školy,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Návrh revitalizace nového parku citlivě reaguje na stávající situaci. Současný nevyhovující povrch pěšího asfaltového chodníku nahradí propustný materiál z mlatu. Chodník se na některých místech rozšíří o zpevněné plochy z dlažby, na kterých budou stát lavice a odpadkové koše. V širokých spárách mezi dlažebními kostkami budou prorůstat vonné mateřídoušky. Cestní síť bude zároveň doplněna o šlapákový chodník vedoucí ze středu na západ a doplní tak chybějící vstup do parku. Tento chodník návštěvníky provede vzrostlým lesním porostem ve stínu korun stromů.

Odstraněním části mladých neperspektivních porostů ve východní části parku se otevře pohled na kostel Husův sbor. Průhled na něj bude lemován lučními květinami, výsadba se doplní o solitérní jehličnaté i listnaté stromy. Autorkou návrhu je ateliér ZAKA, krajinářská architektka Magda Cigánková Fialová.

 Na proměně parku bude pracovat společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Začne v září odstraněním starých asfaltových chodníků a výstavbou nových mlatových, následovat bude výsadba trvalek a květnaté louky, pokračovat bude rekonstrukcí pumpy a práce v závěru listopadu ukončí výsadba stromů. Revitalizaci tohoto prostoru uhradí město Ostrava, celkové náklady budou 4,1 milionu korun s DPH,“ upřesnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Lokalita bude doplněna o výsadbu domácích druhů stromů, keřů a trvalek. Jednat se bude o 17 nových stromů, 11 keřů, 295 m2 záhonů trvalek, 211 mnových květnatých luk a na ploše 800 mbude obnoven trávník. Nová tůň bude mít rozlohu 24 m2.