Slyšeli jste někdy o skleněném zabijáku? Otázkou zbytečného úhynu ptáků se zatím veřejnost příliš nezabývala. Většina obyvatel o této problematice vlastně nic neví, a to ani v případě, že studují školu technického směru. Výjimkou jsou snad jen zaměstnanci úklidových čet, kteří mrtvé ptáky občas odklízí.

Ptákům mohou být nebezpečné v podstatě téměř všechny prosklené plochy, záleží zejména na jejich umístění a povrchové úpravě. Skleněné plochy rozdělujeme na dvě základní skupiny, které ptáky matou a stávají se pro ně smrtící pastí. První skupinou jsou zrcadlící plochy, které vytvářejí fikci neexistujícího prostředí. Čiré sklo, používané například jako dělící či protihluková překážka nebo jako materiál v průhledu, je pro ptáky v letu zcela neviditelné. Za rizikové se považují skleněné plochy větší než metr čtvereční vzdálené od souvislé zeleně 30 m ve výšce do 30 m nad zemí.

Nejdůležitější ochranou ptáků a budov je v těchto případech již projektová příprava. Bohužel ve většině případů je potřeba přijímat dodatečná opatření. V rodinných domech ve většině případů postačí vybavit interiéry záclonami nebo žaluziemi. Skleněné výplně větších administrativních budov je ale důležité řešit již v rámci projektové přípravy. Je možné vhodně zvolit vnitřní osvětlení, zešikmení obvodového pláště, výběr skel, vybavení interiérů zelení a další.

Jako dodatečné opatření je nejúčinnější polep skleněných ploch. Polepy by měly být zhotoveny z odolných materiálů s životností větší než deset let, aby je nebylo potřeba často obměňovat. Vzory polepů mohou být různé, je však třeba dbát, aby nebyly vzdálené méně než 10 centimetrů.

V případě, že najdete ptáka, který náraz do skleněné výplně přežil, je nejlépe jej přemístit na místo chráněné zejména před vlhkem a sluncem a kontaktovat příslušnou záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Pokud není možné poraněného ptáka převézt v krátké době od poranění je potřeba mu zabezpečit dostatek vody (podávat například brčkem, aby se mu nedostala do nozder). Nálezy uhynulých ptáků je pak dobré hlásit České společnosti ornitologické nebo České inspekci životního prostředí.


Zdroj informací: Ptáci a skla, Česká společnost ornitologická 2017, ISBN: 978-80-87572-31-3