Po období nízkých teplot se konečně trochu oteplilo a v travním podrostu ostravských parků se začali objevovat poslové jara. Městské obvody v minulých letech investovaly prostředky také do výsadeb cibulovin a trvalek, a tak je květů v Ostravě vidět o něco více než v přecházejících letech. Cibuloviny, v tomto čase především šafrány, tak zdobí například Hlavní třídu v Ostravě-Porubě, prostor před radnicemi v Moravské Ostravě a Ostravě-Jihu. A postupně se do květu přidávají i další vysazované rostliny. Z cibulovin se tak obyvatelé mohou těšit ještě na narcisy a tulipány, později na pestrou paletu trvalek.

Výsadby květin v záhonech pak doplňují květy v travním podrostu rostoucích křivatců žlutých, orsejů žlutých, sasanek hajních, které postupně nahrazují dosud místy kvetoucí sněženky. Tyto volně rostoucí rostliny jsou hojné především v extenzivně udržovaných travnatých plochách mnoha ostravských parků nebo také v lesoparcích, třeba v Bělském lese v Ostravě-Jihu, kde začal rašit i medvědí česnek.

 


Fotografie zaslal městský obvod Poruba, Ostrava-Jih a Moravská Ostrava a Přívoz