Titul Evropské zelené město předán nizozemskému Nijmegenu. Byli jsme u toho!

20. ledna 2018 předal německý Essen, vítězné město pro rok 2017, pomyslnou štafetu nizozemskému Nijmegenu, který je Evropským zeleným městem pro rok 2018. Oficiálně byl tímto rovněž zahájen rok oslav, akcí a konferencí lokální i mezinárodní úrovně pod jeho taktovkou. Slavnostní ceremoniál proběhl v krásných prostorách katedrály Sint Stevenskerk a účastnili se jej také zástupci města Ostravy.

Nijmegen, který se rozkládá na břehu řeky Maas, je společně s Maastrichtem jedním z nejstarších nizozemských měst. V současnosti v něm žije na 180 tisíc obyvatel, kteří jsou z pohledu návštěvníka města vášnivými cyklisty. Jízdní kola jsou zde všudypřítomná a na jednoho obyvatele připadá 1,4 kola.

Město Nijmegen získalo titul Evropské zelené město 2018 po mnohaletém úsilí v rámci kandidatury z roku 2015. Městu se dlouhodobě dařilo zapojovat do rozhodování o městských záležitostech velké množství jeho obyvatel. Spíše než moderními smart eco techonologiemi zaujmul zaujal v této soutěži svou vizí a osvědčenými postupy, které inspirují ostatní města k budování udržitelnější budoucnosti – provozováním čisté městské hromadné dopravy, efektivním nakládáním s komunálními odpady, podporou cyklistiky či podporou výsadeb zeleně.

Cíle Evropského zeleného města Nijmegen jsou:

  • posunout politiku udržitelnosti města na vyšší úroveň a urychlit realizaci stávajících projektů;
  • přispět k silnému regionálnímu hospodářství s důrazem na zdraví, energii a udržitelnost;
  • být vzorem pro středně velká města ucházející se o titul v nacházejícím roce;
  • zvýšit povědomí o městě v Evropě a nadále realizovat udržitelnou politiku města;

Z pohledu města Ostravy, která usiluje o získání titulu Evropské zelené město 2020, je cesta za dosažením titulu v Nijmegenu zajímavou inspirací. V mnoha ohledech má také Ostrava potenciál být inspirací pro ostatní města v přístupu ke zlepšování podmínek pro kvalitní život obyvatel města a jejich zapojování do řešení aktuálních otázek v oblasti životního prostředí.