Nové travní koberce ztiší tramvajový provoz na Výškovické ulici. Zároveň sníží prašnost z okolní dopravy

Dopravní podnik Ostrava (DPO) začal osazovat vegetačním krytem z předpěstovaných travních koberců tramvajový pás na Výškovické ulici. V kombinaci s moderně zrekonstruovanou tratí tak zajistí nejen místním obyvatelům až o 4 decibely tišší provoz tramvají. Skončí tak téměř rok trvající náročná oprava Výškovické ulice, kde už na konci dubna město převzalo zmodernizovanou křižovatku, včetně nových nástupišť u obchodního centra Kotva.

DPO na Výškovické ulici rekonstruoval od loňského září tramvajovou trať ve dvou na sebe navazujících úsecích: od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s ulicí Čujkovovou a od křižovatky s ulicí Čujkovova po křižovatku s ulicí Pavlovovou. Celkově šlo o dvojkolejný úsek dlouhý 983 m. „DPO se snaží být nejmodernějším dopravním podnikem v České republice, a to neznamená mít jen nejmodernější a nejekologičtější vozový park. Musíme také investovat do dopravní cesty. Tím dosahujeme nejen snížení hluku z tramvajové dopravy a estetizace tramvajových tratí, ale zároveň pomáháme snížovat negativní dopady z běžné automobilové dopravy v nejbližším okolí, protože naše zatravněné úseky dobře zachycují částice polétavého prachu,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Původní klasické kolejnice upevněné pražci ve štěrkovém podloží nahradila pevná jízdní dráha, kdy jsou kolejnice usazeny na monolitický betonový rošt, který zajišťuje trvalejší stabilitu vozu. Toto v ČR unikátní řešení vytváří navíc i vhodnější podmínky pro zazelenění. V kombinaci s antivibračními prvky je pak díky tomu zajištěna nižší hlučnost provozu. Pevná jízdní dráha má i mnohonásobně delší životnost a prodlouží cyklus mezi opravami. Modernizace stála 125 mil. korun. 85 % nákladů je hrazeno z fondu OPD (Operační program doprava) EU, zbytek prostředků jde z rozpočtu DPO.

Náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek k modernizaci doplňuje: „Město v koordinaci s DPO na místě zrekonstruovalo také autobusové zastávky a vybudovalo bezbariérová tramvajová nástupiště v obou směrech. Bezpečnost cestujících se zvýšila zejména na tramvajovém nástupišti od centra, které se rozšířilo, nově cestující chrání zábradlí a navíc i kamerový systém.“