Safari v ostravské zoologické zahradě nabízí projížďku třemi rozlehlými výběhy, ve kterých pobývá více než stovka zvířat, z toho je osm letošních mláďat. Kromě afrických a asijských kopytníků je to nově i skupina pštrosů dvouprstých. Bezprostřední blízkost zvířat si mohou zájemci užít každý den od 10 hod.

Safari tří tváří – údolím Bílého Nilu přes Persii do Indie…

Safari v ostravské zoologické zahradě bylo otevřeno v roce 2014. Zahrnuje tři výběhy o celkové rozloze téměř šest hektarů, v nichž v současné době žije přes sto zástupců africké a asijské fauny ve více než 10 druzích. Projížďka začíná údolím Bílého Nilu, pokračuje přes Persii až do Indie…

Novinky a mláďata

Novinkou ve výběhu Afrika je skupina čtyř samic pštrosa dvouprstého. Dále zde mohou návštěvníci vidět i tři letošní mláďata vzácných vodušek abok – jednoho samečka a dvě samičky. Ve výběhu Persie se letos narodila dvě mláďata (samičky) vyhubením ohrožených oslů onagerů.  Nejvíce zvířat je k vidění ve výběhu Indie, z mláďat jsou to dvojčata nilgau (samečci) a jeden sameček axise indického. Ve stádě jsou i další čtyři mladí axisi narození na konci minulého roku.

Návštěvníci si mohou projet safari v období hlavní návštěvnické sezóně každý den od 10 hodin. Projížďka safari expresem trvá 15 až 20 minut, nástupiště se nachází pod výběhem žiraf.

Více informací na www.zoo-ostrava.cz