Jedlé oleje a tuky tvoří neodmyslitelnou součást přípravy pokrmů v našich kuchyních.

Nejhorší, ale častou variantou po použití oleje (tuku) je jeho vylití do dřezu nebo WC. Ztuhlý tuk však ucpává kanalizaci a stává se potravou pro potkany. Přitom je to tak jednoduché, stačí jej jen přelít do uzavřené plastové lahve a odložit do speciální sběrné nádoby.

Město postupně přistavuje speciální nádoby černé barvy s fialovým víkem, určené pro odkládání použitého jedlého oleje a tuků v plastových lahvích uzavřených zašroubovaným víčkem, na další stanoviště nádob na komunální odpad, zejména nádob na tříděný odpad.

Plastové lahve, uzavřené šroubovacím víčkem, jsou z těchto speciálních nádob sváženy do recyklačního zařízení k výrobě biopaliva do letadel a automobilů. Taktéž použité plastové lahve jsou předávány k recyklaci.

Informace, jak jedlý olej a tuky správně třídit, co se se sebraným olejem děje a kde se speciální nádoby nacházejí, najdete na webových stránkách tridimolej.cz