Několik desítek metrů od panelových domů jednoho z porubských sídlišť najdete lužní les. Zdobí ho dvousetleté mohutné duby, na jaře koberce sasanek a orsejů a v květnu pak ohromující záplava žlutých kosatců. Na velmi malé ploše zde žije mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa. Les poskytuje hnízdiště širokému spektru ptáků, azyl chráněným živočišným druhům, žijí zde rozmanité druhy hmyzu, místo je také jedinečné pro růst hub a nesmíme zapomenout ani na vzácné a chráněné rostliny. Koncem jara je zde možno obdivovat snad nejrozsáhlejší porost regionálně ohroženého kosatce žlutého v Ostravě.

Je to takový ostrůvek přírodní krajiny. Místo, které nebylo pohlceno urbanizací. Na seznam chráněných území se Turkov dostal v roce 1993. Přírodní památka na nevelké ploše 20 hektarů představuje ukázku původních nivních lesů na soutoku řeky Odry s Opavou. Nejcennější část Turkova tvoří mokřadní olšiny, vyvinuté na dně bývalých rybníčků. Na Ostravsku patří tyto porosty mezi vzácné, protože je jejich existence vázána na trvale zamokřené plochy. Přirozené biologické procesy však v Turkově stále fungují a staly se tak jedním z důvodů k ochraně tohoto cenného ekosystému.

Historie Turkova sahá až do středověku. Ve 14. století zde byla vybudována rybniční soustava jako součást obory třebovického panství. Hráze bývalých rybníků jsou osázeny dnes již vzrostlými duby. Ty jsou již staré více než dvě stě let.

Pokud se chcete do Turkova vydat, nasedněte na tramvaj číslo 4, vystupte na zastávce Bedřicha Nikodéma (druhá zastávka od konečné v Martinově) a poznejte zelený klenot města.


Vyšlo v OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE – Zima 2017-2018; Autor fotografií: Maria K. Chlebek