Společnost LIBERTY Ostrava, a.s. sděluje, že dne 1. srpna 2023, přibližně od 6:00 hodin, bude zahájena obnova provozu koksárenské baterie KB1. Během tohoto procesu může dojít ke krátkému zvýšení viditelných emisí do životního prostředí.

Obnova bude probíhat v souladu s podmínkami uvedenými v provozním řádu a technologických předpisech.