Společnost LIBERTY Ostrava, a.s. sděluje, že dne 29. června 2023 v 09:00 hodin bude dočasně uvedena koksárenská baterie do tzv. horkého útlumu, a to z důvodu provádění běžné údržby. Během tohoto procesu může dojít ke zvýšení viditelných emisí do životního prostředí.

Běžný provoz bude obnoven co nejdříve.