Správcem úpravny vody v Nové Vsi je společnost OVAK. Je to největší a nejvýznamnější úpravna v Ostravě, která jímá podzemní vody už od roku 1885.

Podzemní voda je k úpravě dodávána ze dvou pramenišť – v Dubí a Nové Vsi. Dnes se voda z podzemí jímá pomocí vybudovaných studen, které jsou napojeny na násoskový systém (v potrubí se s pomocí vývěvy vytvoří podtlak). Kvůli zvýšenému obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě je úpravna vícestupňová. Do upravované vody se přidává vápenné mléko (úprava pH), flokulant (pro zvýšení účinnosti filtrace) a plynný chlor (hygienické zabezpečení vody).

Vodou z této úpravny se zásobuje hlavně centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz, část Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy-Poruby.