Ostrava uspěla ve výzvě Sítě evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT a převezme ocenění Město s dobrou praxí za zapojování obyvatel do strategického plánování. Titul Ostravě umožňuje stát se od roku 2018 součástí další sítě měst URBACT.

REFILL

V rámci uvedené sítě URBACT se město zapojilo mj. do projektu REFILL, který usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor (nevyužitých, opuštěných, chátrajících pozemků a budov), jako běžně dostupné služby. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro majitele objektů i nájemce a odstranit administrativní a legislativní překážky. Projekt je z 85% financován z URBACT III, 15% přispělo město. Partnery projektu je dalších 9 evropských měst a realizace probíhá jak na mezinárodní úrovni výměnou zkušeností zapojených měst, tak na místní úrovni prostřednictvím místní pracovní skupiny. Město má rozhodovací roli (nastavuje podmínky užívání), vlastník prostor určuje funkci objektu a dobu užívání a uživatel prostory užívá za podmínek určených městem a vlastníkem a investuje do jejich rozvoje.

Revitalizace veřejného prostoru – zapojení veřejnosti

Potřeba zkvalitnění a estetizace veřejného prostoru vyvstala také z mnoha podnětů veřejnosti, především v rámci přípravy nového strategického plánu města a z jednání podpůrné pracovní skupiny, vytvořené v rámci projektu REFILL programu (URBACT). V jeho rámci spolupracuje Útvarem hlavního architekta města s několika nadacemi, neziskovými organizacemi, architekty, urbanisty, kulturními organizacemi, sociálními geografy a dalšími.

Program Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě je vyhlašován za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) a estetizace nefunkčních nebo nevzhledných veřejných prostor. Hlavním cílem je zapojení veřejnosti do zlepšení kvality veřejného života ve městě a spoluutváření veřejných prostor. Do výběrového řízení v rámci 1. grantového programu pro oblast Revitalizace veřejného prostoru se přihlásilo se svými projekty celkem 16 žadatelů. 11 projektů bylo schváleno a finančně podpořeno. V současné době probíhá jejich realizace.