Zoo Ostrava byla u začátku úspěšného chovu dvou druhů stromových damanů a v současné době chová nejvíce jedinců těchto tajemných nočních savců na světě. Tamní populace činí zhruba polovinu celkového počtu stromových damanů chovaných v zoologických zahradách. Oba druhy se v Ostravě pravidelně množí a díky tomu se postupně navyšuje počet institucí, které tyto blízké příbuzné slonů chovají.   

Damani patří do starobylé skupiny placentálních savců zvané Afrotheria, česky též „afričtí savci“ nebo „afrosavci“, která kromě damanů zahrnuje například také slony, sirény či hrabáče. Dnes známe celkem pět druhů damanů, přičemž tři z nich náleží k takzvaným stromovým damanům rodu Dendrohyrax. Ostravská zoologická zahrada chová dva z nich a v obou případech stála na počátku chovu těchto tajemných nočních savců v lidské péči. V roce 2009 začala s chovem damanů stromových (Dendrohyrax arboreus), v roce 2016 pak damanů pralesních (Dendrohyrax dorsalis). Je také jedinou zoo na světě, která množí oba druhy.

Z původních pěti zakladatelů damanů stromových stále v Ostravě žije samec (v chovatelském zázemí), který se pravidelně rozmnožuje. Jeho posledními potomky jsou dvojčata (samice a samec) narozená 12. ledna 2024.

Aktuálně chováme damany stromové ve třech skupinách – dvě v chovatelském zázemí, třetí skupina je momentálně také umístěná v zázemí, ale po dokončení rekonstrukce Noční Tanganiky se vrátí do expozice, kde je v převráceném světelném režimu mohou návštěvníci pozorovat. Celkem máme aktuálně 13 jedinců – sedm samců a šest samic,“ popisuje zooložka Pavla Slavíčková, která má zároveň na starosti monitoring stromových damanů v rámci „EAZA Small Mammal TAG“ (Skupina odborníků pro malé savce při Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií). Všechny tři skupiny se pravidelně množí. Doposud se zde podařilo odchovat 28 mláďat.

Až do loňského roku byly pouze dvě zoo na světě, které tyto damany chovaly a úspěšně odchovávaly. Kromě Ostravy to byla Zoo Plzeň, kde žije aktuálně pět jedinců (dva samci a tři samice). Díky úspěšným odchovům zejména v ostravské zoo mohla být chovatelská základna rozšířena o další instituce. „V loňském roce přibyly zoo v dánském Randers, německém Frankfurtu, letos pak Zoo Bratislava. Nejčerstvějšími chovateli se staly Zoo Gyor v Maďarsku a Zamoscz v Polsku. Do Zoo Randers byl odvezen samec z Ostravy a samice z Plzně, do všech ostatních pak chovné páry právě z Ostravy. Celkový počet jedinců je 27, 13 samců a 14 samic. Polovina z nich žije právě v Zoo Ostrava.

Rovněž v chovu damanů pralesních je Zoo Ostrava úspěšná, od počátku chovu se podařilo odchovat 10 mláďat. I tento druh zoo chová ve třech skupinách (celkem 11 zvířat), dvě v zázemí, jednu v noční expozici v Pavilonu evoluce. Zde mohou návštěvníci aktuálně pozorovat chovný pár s dvěma mláďaty narozenými 8. dubna 2024 (viz také video). Celkový počet damanů pralesních chovaných v zoologických zahradách je 24, čili i v tomto případě je téměř polovina z nich chována v Ostravě. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava tak může být právem nazývána světovou velmocí v chovu stromových damanů.

Vzhledem k tomu, že jsou oba druhy poměrně málo prozkoumány, v posledních letech neustále vznikají studie týkající se obou druhů. V mnoha případech s univerzitami úzce spolupracujeme a vznikají tak databáze složené jak ze záznamů a pozorování z lidské péče, tak z přírody. Primárně jsou výzkumy zaměřené na sociální život těchto unikátních zvířat, ale také na složení potravy, způsoby vokalizace, aj. Vznikla i knihovna různých typů vokalizací damanů: https://www.wildsolutions.nl/vocal-profiles/hyrax-vocalizations/,“ dodává Pavla Slavíčková.