Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa

Ve dnech 21. a 22. listopadu se v Ostravě uzavřel cyklus seminářů pořádaných  na téma „Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa“, který byl určený tentokrát pro zástupce veřejné správy, organizace a další zájemce. Seminář byl uspořádán ve spolupráci se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Obdobně jako podniky, ocenili i zástupci měst výběr témat a kombinaci přednesených příspěvků. Společným prvkem všech pořádaných seminářů bylo především „zarámování“ do kontextu politiky klimatických změn a uhlíkové stopy úřadu. Jednotlivé příspěvky účastníkům přiblížily možnosti systematického a odpovědného hospodaření s energií a úspor v rámci úřadu, ukázaly praktické využití alternativních zdrojů energie, dále představily potenciál udržitelné mobility pro města, objasnily existující kritéria udržitelnosti / energetické úspornosti při výběrových řízení a upozornily na možnosti financování úsporných opatření z prostředků Operačního programu životní prostředí.

Účastníci také měli možnost seznámit se s již realizovanými opatřeními, které za účelem snížení spotřeby energií a uhlíkové stopy již realizovala Ostrava a Jihlava, doplněné o zkušenosti se sledování uhlíkové stopy Úřadu Vlády ČR. Dosavadní úspěchy a další plány představil i zástupce jediné energeticky soběstačné obce v ČR – obec Kněžice.

Realizované semináře byly součástí projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Semináře organizovala společnost CI2, o. p. s.


Zdroj informací: http://ci2.co.cz/cs/uspesne-zakonceni-cyklu-seminaru-o-usporach-energii-zmene-klimatu