Získejte z dotačního programu Tvoříme prostor peníze na lavičku před domem, relaxační zónu, komunitní zahrádku, kompostér, úpravu vnitrobloku nebo předzahrádky. Své nápady posílejte do 5. února.

Ostrava už osmým rokem přispívá na komunitní projekty ve veřejném prostoru. Mezi první financované nápady patřil lesní park Hrabovjanka. Z dotace jsme také podpořili úpravu okolí Domu seniorů v Krásném Poli, komunitní zahrádku v Porubě, odpočívadlo Na Honculi, altán ve Staré Bělé, Tyršův reliéf a hmyzí domečky v centru města. Také komunitní a smyslovou zahrádku u MŠ Paprsek nebo lavice pro Hospic sv. Lukáše na Jihu a komunitní kompostér nebo hřiště na ulici Stanislavského ve Svinově.

Velkou proměnou díky dotaci prošel Plesenský park, ve kterém členové a přátelé z TJ Plesné loni v létě postavili hřiště, ohniště s posezením a jezírko s lehátky. Už jste se tam byli podívat? Stojí za návštěvu i s dětmi nebo pejsky.

V roce 2023 se rodiče i zaměstnanci pustili do opravy veřejných zahrad u MŠ Slavíkova i MŠ U lesa na P. Lumumby. Členové a přátelé Českého červeného kříže Ostrava vyžili zchátralý prostor pod kaštanem a proměnili jej v relaxační zónu s grilem. A sousedé z bytového družstva U Arény si u domu postavili sportovní a společenskou zónu. Celkem jsme tak od roku 2017 podpořili přes 50 projektů za více než 15 milionů korun.

PODMÍNKY PROGRAMU

Program Tvoříme prostor se skládá z několika dílčích výzev. Veškeré informace zájemci o dotaci, a to včetně přihlášky, najdou na webu www.tvorimeprostor.cz. Projekt je nutné uskutečnit pouze na území města Ostravy.

O dotaci smí žádat nepodnikající fyzická osoba nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, a dále také bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek. Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 50 0000 korun, město ale podpoří i nápady s nižším rozpočtem. Jde hlavně o komunitní nápady, je tedy důležité zapojit další nadšence.

První krok spočívá v pouhém zaslání projektového záměru a rozpočtu na e‑mail . Aktuálním termínem k odevzdání projektových záměrů do prvního kola je 5. února 2024 včetně.

Následuje tříkolové hodnocení. Kompletní žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola. Přílohy ke stažení i s harmonogramem všech šesti výzev jsou k dispozici na webu Tvoříme prostor.

Komu je dotace určená?

Žádat o dotaci může nepodnikající fyzická osoba nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, a dále také bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek. Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 500 000 Kč, rádi ale podpoříme i nápady s nižším rozpočtem. Podporujeme komunitní nápady, je tedy důležité zapojit další nadšence.

Přihlásit se je jednoduché, zkuste to taky!

Prvním krokem je pouze zaslání projektového záměru a rozpočtu na e-mail TVORIMEPROSTOR@OSTRAVA.CZ. Nejbližší termín pro odevzdání projektových záměrů do prvního kola je 5. 2. 2024 včetně. Následuje tříkolové hodnocení. Kompletní žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola. Přílohy ke stažení včetně harmonogramu všech šesti výzev naleznete na webu Tvoříme prostor.

Dotační program má také regionální přesah. Tvoříme prostor totiž vybrali odborníci z Evropské komise do katalogu dobrých praxí. Ten zmiňuje 30 příkladů ze 17 členských států Evropské unie. Ostrava tak spolu s Helsinkami, Bordeaux nebo Barcelonou inspiruje další města k úpravě veřejných míst.

Více informací najdete na www.tvorimeprostor.cz, Facebooku či Instagramu.