Už třetím rokem provozuje v Ostravě sdílená kola společnost nextbike. Aktuálně sice jízdě na kole ani jeho půjčování počasí moc nepřeje, vloni ale o ně byl enormní zájem. Systém v roce 2020 využilo 55 862 lidí, kteří mají na kontě 669 970 výpůjček. To je dosavadní rekord, v roce 2019 bylo v systému zaregistrováno 35 259 uživatelů s 434 496 výpůjčkami.

„V loňském roce bylo v Ostravě v provozu už tisíc kol v dvě stě osmdesáti stojanech v patnácti městských obvodech. Těší mě, že zájem o bikesharing rok od roku roste. Ze statistiky, kterou nám provozovatel průběžně zpracovává, vyplynulo, že většina výpůjček je na dobu do patnácti minut, uživatel ji má tedy díky finanční podpoře města zdarma. Loňský rok byl v mnoha ohledech náročný, ale paradoxně i kvůli pandemii byl o bikesharing rekordní zájem. Mnozí považovali jízdu na kole po městě za bezpečnější než přepravu městskou hromadnou dopravou. Dbali jsme na to, aby byla kola pravidelně dezinfikována a aby lidé nosili rukavice,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Loni se odehrálo v průměru 66 997 výpůjček měsíčně, což je 2 233 denně. Do patnácti minut, a tedy zásluhou finančního příspěvku města zdarma, si uživatelé vypůjčili kolo v 577 910 případech, to je 86 procent všech výpůjček. Celkem lidé na sdílených kolech v roce 2020 našlapali 870 961 kilometrů. Pokud by tuto vzdálenost absolvovali auty, přibylo by v ovzduší navíc přibližně 95,8 tuny CO2. Nejčastěji si lidé půjčovali kola na stanovišti u Fóra Nová Karolina, bylo to 15 586 výpůjček. Nejaktivnější uživatel si kolo zapůjčil 938krát.

„Rok 2020 byl již druhým rokem, kdy ulicemi města Ostravy jezdila sdílená kola nextbike. V prvním roce provozu se za pomoci zapojených městských obvodů schéma ladilo. Nejprve jsme museli zjistit, jaký je o sdílená kola v jednotlivých obvodech zájem, která stanoviště jsou ta nejvyužívanější a která tak využívána nejsou. Ze zkušeností z provozu a statistik společně s provozovatelem vyčíst, kde je potřeba přidat stojany a kde klidně ubrat. Některá stanoviště jsme museli bohužel z důvodu vandalismu na kolech zrušit, ale to je věc, s kterou se potýkají i jiná města. Mám radost, že i tak se podařilo pokořit všechna dosavadní maxima z předešlého roku provozu,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Aktuálně jsou sdílená kola v provozu celoročně, přes 300 stanovišť je rozloženo ve všech 23 obvodech města.  Na každou výpůjčku město přispívá téměř 7,10 koruny včetně DPH. Po prvních patnácti minutách, které jsou díky tomu pro vypůjčitele zdarma, hradí uživatelé za následujících 45 minut 24 korun, cena za každou další hodinu půjčení kola nepřesáhne 50 korun. Novinkou v Ostravě také je to, že držitelé karet Multisport budou mít denně dvě hodinové jízdy zcela zdarma.

„Jsme velice rádi, že jsme mohli v roce 2020 sdílená kola v Ostravě znovu provozovat. Díky pandemii to byl těžký rok, i přesto jsme byli schopni úspěšně převézt necelých 700 000 uživatelů.  Sdílená mobilita je aktuální téma a velký benefit každého Smart města, což Ostrava začala vnímat jako první ze všech měst v ČR a jsme rádi, že jsme toho od roku 2019 součástí. Naším cílem je teď ještě více inspirovat naše potencionální uživatele, aby systém používali ke kratším přesunům po městě namísto automobilové přepravy, která dopravu ve městě blokuje a znečišťuje ovzduší. Jízda na kole zároveň motivuje k zdravějšímu životnímu stylu. Věříme, že letos rekordy z minulého roku opět překonáme a ve spolupráci s městem Ostrava ještě zvýšíme efektivitu této dopravy po městě,“ uvedl provozní ředitel společnosti nextbike Tomáš Karpov.

Pro rok 2021 je dle provozovatele hlavním cílem poskytovanou službu zkvalitnit, a to díky novým vnitřním procesům, rozšířením a lepší organizací servisního týmu společně se zvýšením počtu servisních vozidel na redistribuci kol.

Kola nextbiku s nízkým nástupem jsou vybavena třístupňovou přehazovačkou, GPS lokátorem, košíkem umístěným v přední části a integrovaným elektronickým zámkem. Provozovatel zajišťuje jejich opravy, redistribuci po městě a servis, a zároveň provozuje a spravuje mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím se kola půjčují.  Město zajišťuje stojany, které slouží pro odkládání sdílených kol. Využívat je k zaparkování mohou i další cyklisté.

V roce 2019, kdy město přispívalo na každou výpůjčku 9,5o Kč včetně DPH, uhradilo za bikesharing celkem 4,127 milionu korun. Loni byl příspěvek města 8,20 Kč na výpůjčku a do konce roku šlo z městského rozpočtu na sdílená kola celkem 5,47 milionu korun. Pro příští dva roky město vyčlenilo na tuto službu 13 milionů korun.

V prvním roce poskytování bikesharingu společností nextbike v Ostravě ujelo zhruba 16 tisíc uživatelů za necelých sedm měsíců provozu 130 486 kilometrů, v roce 2019 našlapalo za osm měsíců provozu bezmála 35 259 registrovaných uživatelů 521 395 kilometrů. Vloni byla sdílená kola v provozu od začátku března a do konce prosince ujela 870 961 kilometrů.