Dnes 3. května 2019 přišli před budovou Radnice města Ostravy opět protestovat studenti proti nečinnosti politiků v předcházení dopadů změny klimatu. První akce se v Ostravě konala již 15. března 2019, kdy se zhruba stovka účastníků, převážně studentů, přidala k aktivistům na celém světě, kteří protestují po vzoru švédské studentky Grety Thunbergové.

Mezi důvody protestu patří například to, že Česko stále patří v produkci oxidu uhličitého na obyvatele stále mezi největší světové znečišťovatele a nemůže se proto tvářit, že se ho problém netýká. Je třeba učinit také konkrétní opatření, týkající se například útlumu těžby a spalování uhlí, péče o zemědělskou půdu, lesy, vodu v krajině a dalších aspektů klimatické adaptace. Podle organizátorů výzvy Fridays for Future se změnám klimatu nepřikládá náležitý význam a dosavadní snahy o řešení jsou nedostatečné.

Celosvětové stávky jsou inspirovány protestní akcí Grety Thurnbergové, která se v srpnu 2018 rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. V Česku se k iniciativě Friday for future přidala nejdříve trojice středoškoláků z Prahy a Brna, postupně se začali přidávat studenti z Ostravy, Olomouce, Liberce a dalších měst. Aktuálně se k protestu přihlásilo přes 2500 českých středoškoláků.

Z facebookových stránek Fridays for Future

Jako studenti a studentky středních škol jsme znepokojeni postojem společnosti a politiků ke změnám klimatu. Ve školách se vzděláváme kvůli naší budoucnosti, která nás možná vůbec nečeká. Rozhodli jsme se jednat. Inspirováni šestnáctiletou Gretou Thunberg ze Švédska a tisíci studentů a studentek po celém světě se připojujeme ke globální stávce za klima. K čemu sedět ve školních lavicích, když dospělí a ti, kteří rozhodují o naší budoucnosti, nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli?


Zdroj informací:

Fridays for Future, středoškolská stávka za klima: www.fridaysforfuture.cz

Byznys Noviny, Čeští vědci a školáci chtějí stávkou zastavit globální oteplování na celém světě: http://www.byznysnoviny.cz/2019/03/11/cesti-vedci-skolaci-chteji-stavkou-zastavit-globalni-oteplovani-celem-svete/