Ostrava zaváděním systému Smart Mettering (chytrých vodoměrů) pokračuje v naplňování vize SMART CITY. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK) již osadila téměř sedm tisíc vodoměrů vysílači dálkového odečtu spotřeby vody. V následujícím roce se počítá s navýšením počtu takto vybavených vodoměrů o dalších pět tisíc. Všech přibližně 32 tisíc vodoměrů na území města by mělo být dálkovým odečtem vybaveno do roku 2024. Vysílači budou postupně vybaveny vodoměry s procházejícím cejchem, nebo na základě požadavku zákazníka.

„Dnes si už málokdo dovede představit svůj život bez chytrého telefonu a dalších možností, které umožňují moderní technologie. Naší snahou je tyto technologie maximálně zapojit i do zlepšení života občanů Ostravy. Smart Metering OVAKu je určitě správným příkladem i pro další oblasti, “ sdělila Mgr. Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora Ostravy.

Spotřebitelé funkci chytrého vodoměru ocení zejména díky neustálému přehledu o aktuální spotřebě vody. V případě, že dojde k nestandardnímu odběru (například úniku vody), systém odešle odběrateli upozornění na e-mail. K získání náhledu na aktuální data o spotřebě vody musí mít odběratel zřízen přístup na Zákaznický účet prostřednictvím internetu. Pro zasílání upozornění na odchylky od standardní spotřeby musí vyplnit k tomu určený formulář. Vysílače je ale možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. Služba se také netýká bytových vodoměrů.

„Na základě zkušeností, které získala s technologiemi naše mateřská společnost v Evropě, se snažíme je nabídnout k využití ve všech společnostech i v České republice. Proto projekt Smart materingu už funguje v Ostravě, a byl zahájen i v  Brně, Šumperku a Benešově,“ sdělil generální ředitel SUEZ Water Česká republika, Ing. Petr Konečný, MBA.

Projekt Smart metering je především chytrou sítí, která pomáhá např. zjišťovat černé odběry vody, případně zjišťovat, přenášet a vyhodnocovat další informace z městské aglomerace. Systém funguje na principu přenosu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu koncentrovány do přijímačů. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele.

„Naší snahou je umožnit občanům, aby mohli s vodou efektivně hospodařit. Systém, který je velmi spolehlivý, kromě jiného, chrání i soukromí spotřebitelů, protože k odečtu nemusí už vstupovat náš zaměstnanec na jejich pozemek,“ sdělil generální ředitel OVAK, Ing. Vojtěch Janoušek.

Ostrava se řadí mezi první města v České republice, kde byl použit dálkový odečet spotřeby vody pro spotřebitele. Tzv. Smart metering byl společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. představen veřejnosti v roce 2017 a společnost za něj získala, v rámci celonárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost,“ zvláštní cenu poroty za významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou.


Zdroj informací: Tisková zpráva Ostravské vodárny a kanalizace a. s.