Moderní zoologické zahrady se podílejí na ochraně ohrožených druhů zvířat nejen tím, že chovají vybrané druhy ve svých zařízeních v rámci mezinárodních záchovných programů, ale velmi aktivně podporují ochranářské projekty probíhající přímo v místech výskytu těch nejohroženějších druhů ve volné přírodě. Téměř dvacítku takových projektů podporuje i Zoo Ostrava. A nejedná se vždy jen o velká (a chlupatá) zvířata, ale například také o vzácné pěvce jihovýchodní Asie, mizející mořské želvy nebo právě drobné mexické rybky, které jsou v zoo nově k vidění při vstupu do pavilonu Malá Amazonie. Do podpory jsou prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“ zapojeni i všichni návštěvníci zoo.

Akvárium obývají tři druhy ryb, které jsou endemity mexického státu Jalisco. To znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě. Všechny obývají a nebo obývaly povodí Río Ameca a střetávaly se v malé říčce Teuchitlán. Jedná se o dva zástupce živorodých ryb gudejí – gudeu pomerančovou (Zoogoneticus tequila) a skifii žlutou (Skiffia francesae), a jednoho zástupce kaprovitých ryb jelečka teuchitlánského (Notropis amecae). A vlastně se ani jeden z těchto druhů přirozeně nevyskytuje už ani v této říčce. Na přelomu tisíciletí odsud tyto drobné rybky (i další druhy gudejí) vymizely. Důvodem vymizení byl souběh více faktorů: říční voda se ve velkém využívá místními obyvateli k zavlažování, jako pitná voda a byla znečišťována domácími zvířaty (koně, krávy a prasata). Okolní lesy byly plošně káceny, což také přispělo k nestabilitě vod, místně bylo fatální extrémní sucho. Největším problémem byla pravděpodobně introdukce nepůvodních druhů ryb a jejich kompetice s těmi původními.

Naštěstí se ale tyto rybky těší poměrně velkému zájmu specializujících se akvaristů, ať už obdivovatelů gudejí, nebo akvaristů zaměřující se na ohrožené druhy, a také zoologických institucí, takže jsou zastoupeny v chovech v lidské péči. Díky tomu zatím nevymizely z planety úplně. Ba co víc, některé druhy byly navráceny zpět do přírody! Do záchrany mexických rybek je zapojena i Zoo Ostrava! Už v roce 2008 začala s chovem prvního zástupce vzácných gudejí – ameky motýlkové (Ameca splendens). Je chována v akvaristickém zázemí, kde se také úspěšně rozmnožuje. Později zoo začala s chovem dalších druhů gudejí. Aktuálně chováme čtyři druhy těchto vzácných živorodek. Kromě výše zmíněných je to ještě ilyodon Whiteův (Ilyodon whitei).

V roce 2017 se Zoo Ostrava stala  členem Goodeid Working Group (GWG), což je mezinárodní pracovní skupina zaměřená na ochranu ryb z čeledi gudeovití (Goodeidae), která byla založena v roce 2009. Členové GWG zajišťují především ochranu ex situ formou podpory vzájemné spolupráce mezi privátními akvaristy, školami a univerzitami, zoologickými institucemi (např. zoologické zahrady a akvária Haus des Meeres, Beauval, Bristol, Chester, London, Plock, Stuttgart, Ostrava a další) či muzei tak, aby se zachovaly akvarijní populace druhů a přirozeně se vyskytujících forem gudejí. Zároveň ale podporuje zapojení členů do in situ projektů přímo v místě výskytu gudejí.

Hlavní břímě ochrany gudejí v Jaliscu nese Fakulta biologie na mexické Univerzitě Michoacana v Morelii, v hlavním městě sousedního mexického státu Michoacana. Zoo Ostrava každoročně přispívá na projekt Repatriace a ochrana kriticky ohrožených ryb gudejí v Mexiku právě michoacánské Univerzitě. Hlavním cílem projektu je ochrana přirozeného habitatu, výzkum a repatriace kriticky ohrožené gudey pomerančové.

Gudea pomerančová (Zoogoneticus tequilla) je jakousi vlajkovou lodí snah o záchranu gudejí. Je to druh, který se před dvaceti lety vrátil do Mexika z Evropy poté, co na své původní lokalitě vymizel. Velkou zásluhu na tom mají britští akvaristé, v jejichž chovech druh přežil. Následně byly rybky namnoženy na univerzitě v mexické Morelii, kde funguje jakási „rybí archa“ – laboratoř, která se snaží získat všechny ohrožené druhy mexických ryb, především gudejí, a udržet je v chovu. V roce 2016, tj. po skoro 20 letech, tak mohlo dojít k vypuštění téměř tisícovky jedinců zpátky na původní lokalitu. Projekt byl velmi pečlivě vypracovaný a zahrnoval nejen zkoumání vodního prostředí a jeho obyvatel, ale také práci s místními obyvateli. Právě oni převzali patronát nad „strážením“ rybek, místní školáci a studenti budou kontrolovat, jak se gudejím daří a jaký je stav lokality.

I prostřednictvím nového akvária u vstupu do pavilonu Malá Amazonie se Zoo Ostrava snaží informovat o tom, že záchrana druhu může být dílem jediného nadšeného akvaristy, ale pomoci k němu mohou i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, a to prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“.

Gudeje – ryby rodící živá mláďata

Čeleď gudeovití zahrnuje celou řadu endemitů především z Mexika, přičemž značná část z nich je velmi vážně ohrožena. Jsou to unikátní paprskoploutvé ryby. Až na dva rody, které jsou začleněny do vlastní podčeledi, jsou gudeje živorodé. Samci mají kopulační orgán (tzv. andropodium), oplození je tedy vnitřní. V těle samice se pak vyvíjí několik mláďat, která jsou vyživována prostřednictvím obdoby pupečních šňůr – trofotenií. Mláďata se rodí poměrně velká a dobře vyvinutá. Na rozdíl od savců o ně rodiče nepečují.