V Radvanicích začala revitalizace dvou vodních nádrží a jejich okolí. Lokalitu by mohli v budoucnu lidé ve větší míře využívat především k rekreaci a sportu. Všechny úpravy budou hotovy do dubna příštího roku.

Revitalizovat se budou dvě stávající vodní plochy, které se nachází v nezastavěném území poblíž Léčebny dlouhodobě nemocných Radvanice, s dopravním napojením na ulici U Stavisek. Rybníky tvoří vstup do místního lesa, který je nejen místem vhodným pro procházky, ale také domovem mnoha lesních zvířat. Nejbližší okolí rybníků tvoří keřový a stromový porost.

„V současné době jsou obě vodní plochy ve velmi neudržovaném stavu. Jejich okolí je zarostlé náletovými dřevinami, samotné rybníky jsou zaneseny sedimenty a celkově netvoří přijatelný ráz krajiny. Z tohoto důvodu se navrhla komplexní revitalizace. Díky těmto úpravám vznikne příjemné relaxační a rekreační místo zejména pro obyvatele hustě osídlené části Radvanic, která se nachází v docházkové vzdálenosti,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Úpravy zahrnují dvě vodní nádrže, horní a dolní, které se budou odbahňovat, opravovat se budou stávající hráze, odstraní se železobetonové panely, šachta a žlab umístěné v nádržích, zpevní se břehové hrany, upravovat se bude koryto přítokové vodoteče, kácet se budou nevyhovující dřeviny. Součástí horní vodní plochy bude také nový val opevněný kamenem pro vytvoření litorální zóny v samotné nádrži a tři nové tůně.

Pokácená dřevní hmota bude využita i ke zpestření prostředí a ke zvýšení úkrytových míst v litorální zóně nádrže.  V nejbližším okolí rybníků, včetně prostor kolem léčebny, budou upraveny lesní cesty a pro zřízení odpočinkových míst budou umístěny lavičky a sedací soupravy. Projekt přijde na 5,5 milionu korun.

„Jsme moc rádi, že město zahájilo revitalizaci tohoto území. Zamrzlé vodní plochy dříve děti v zimě využívaly k bruslení, věříme, že se tam s bruslemi opět vrátí. Rybníky se nachází v blízkosti bývalých sadů, které za přispění financí z rozpočtu města i evropských dotací právě také revitalizujeme. Jejich součástí je i kopec, takže za zimního počasí budou moci děti lokalitu využívat k bruslení i sáňkování,“ doplnil starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč.

Voda v přítocích i v soustavě rybníků byla v minulosti znečištěna, protože do ní bylo svedeno vodní odpadové hospodářství z objektu dnešní léčebny. Po vybudování kanalizace a čističky se situace významně zlepšila. V budoucnu bude čistá voda v rybnících lépe plnit své přírodní funkce a bude sloužit i k napájení zvířat, žijících v lese.  Revitalizované rybníky zároveň společně s nedalekým mokřadem posílí zadržování vody v krajině a prospějí tak stavu místního klimatu.