Plánovaná stavba expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků v ZOO Ostrava by mohla začít už v dubnu. Radní města rozhodli o výběru zhotovitele stavby, následovat bude podpis smlouvy a předání staveniště. Veřejnou zakázku vyhrála společnost Geosan Group, která nabídla nejnižší cenu necelých 127 milionů korun s DPH.

Expozici budou tvořit dvě novostavby. Makaci lví budou mít k dispozici chovný a expoziční objekt s oploceným venkovním výběhem, součástí stavby budou i příslušné inženýrské sítě, chodníky a mobiliář. Expozici gibonů a kopytníků bude tvořit venkovní expoziční výběh s vnitřním zázemím v nově vybudovaném dvoupodlažním pavilonu, vybudují se také přilehlé zpevněné plochy, přípojky sítí a přeložka vedení plynu a užitkové vody.

„V posledních letech jsme investovali do řady nových pavilonů a expozic, které zvyšují atraktivitu zoo pro návštěvníky, ale také zlepšují podmínky pro chov zvířat. Díky tomu patří naše zoologická zahrada k nejoblíbenějším místům v Ostravě, kam míří návštěvníci města i místní obyvatelé, je častým cílem výletů celých rodin. Ročně ji navštíví kolem půl milionu lidí. Loni dokonce s 580 091 lidmi dosáhla návštěvnického rekordu. Meziroční nárůst byl 42 679 lidí. Velký zájem je na druhou stranu pro město závazkem, že se o svou ZOO musí nadále dobře starat. Budování další expozice je tak logickým krokem pro její rozvoj. Máme vybraného zhotovitele, před námi je teď zhruba měsíc pro splnění všech formálních náležitostí, začít by se mohlo nejpozději v dubnu,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Zájem o zakázku projevilo šest firem, které se přihlásily do výběrového řízení. Ekonomicky nejvýhodnější byla nabídka společnosti Geosan. Expozici makaků lvích bude stavět podle projektové dokumentace Atelieru GHM z Opavy, dokumentaci pro expozici gibonů a kopytníků zpracovala společnost V&V stavební a statická kancelář z Ostravy. Letos by mělo být proinvestováno zhruba 59 milionů korun, zbývající náklady budou zahrnuty v  rozpočtu pro rok 2021, kdy by měla být stavba hotova.

Expozice nabídnou návštěvníkům nový a nerušený pohled na vzácné druhy primátů, které doposud obývaly starý pavilon v malých zamřížovaných prostorách.

„Primáti žijí povětšinou v početných skupinách, kde mezi nimi probíhají vzájemné interakce, komunikují mezi sebou, jsou často v pohybu, hrají si. Toto jejich přirozené chování tak budou moci návštěvníci přímo pozorovat přes skleněné bariéry ve velkém přírodním výběhu, podobně jako je tomu v případě hulmanů posvátných nebo kočkodanů Dianiných,“ prozradil ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas.

Nové expozice zlepší podmínky života vzácných zvířat a pomohou naplnit cíl každé moderní zoologické zahrady, kterým je chov zvířat v co nejpřirozenějších podmínkách s respektem k jejich potřebám. Snahou Zoologické zahrady Ostrava je podporovat přirozené chování zvířat a nedělat z nich jen objekty pro pobavení lidí. Díky tomu se v současnosti může ostravská zoo pyšnit největšími chovnými skupinami několika vzácných druhů primátů, k nimž patří i vyhubením ohrožení makaci lví.  Zásadní bude i nová expozice pro gibony bělolící, kteří patří k nejohroženějším druhům gibonů. Jedná se o vůbec nejvzácnější gibony chované v lidské péči. Chov v zoologických zahradách může být v budoucnu jedinou nadějí na zachování těchto opic pro příští generace.

Město Ostrava podporuje svou zoologickou zahradu systematicky, každoročně přispívá na její provoz.  Jen v letošním roce to bude 72,8 milionu korun.  Zároveň město financuje modernizaci zoo a stavby nových pavilonů a expozic. Jednou z největších investičních akcí je kompletní výměna stávajících rozvodů elektrické energie, posílení rozvodné sítě, výměna venkovního osvětlení, místního rozhlasu a telefonního vedení a připojení všech pavilonů k internetu. Projekt trvá už od roku 2017 a město do něj již investovalo 131 milionů korun, dalších 29 milionů ještě do projektu do roku 2022 vynaloží.

„Tyto mohutné investice do infrastruktury jsou nezbytné pro další rozvoj zoologické zahrady. Umožní tak výstavbu, případně rekonstrukci dalších objektů, které povedou ke zvýšení atraktivity naší ZOO. Kromě přípravy projektů pro další expozice, připravujeme úpravy objektu Tanganika a dokončujeme projektovou přípravu vícepodlažního parkovacího domu. Letos v dubnu by měla být dokončena moc hezká stavba voliéry pro kondora královského,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

Za posledních pět let město podpořilo ostravskou zoo téměř 380 miliony korun na provoz a investice. Dokončen byl Pavilon evoluce, vstupní areál se správní budovou, parkoviště před zoo, naučná expozice Mokřady, dále Safari asijských kopytníků. Proběhl projekt na energetické úspory, díky kterému bylo v zoo zatepleno několik budov.