Soutěž Adapterra Awards hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu jako sucho, vedro nebo přívalové deště a shromažďuje je v inspirativní databázi. Díky tomu se tyto příklady dobré praxe mohou realizovat i na dalších místech v České republice.

Cílem soutěžní přehlídky Adapterra Awards je představit neotřelá technologická nebo přírodě blízká řešení pomáhající přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně.

Obce, kraje, jednotlivci i organizace do ní přihlašují stavby, krajinné úpravy a inovace, které například zvyšují odolnost vůči vlnám veder, suchu nebo dalším extrémním klimatickým jevům. Adaptace soutěží o pět hlavních cen. Porota, složená z předních českých odborníků na adaptace, vybírá vítěze kategorií Zastavěná území, Náš domov, Volná krajina a Pracovní prostředí. Cenu sympatie rozhoduje hlasováním veřejnost. Vítěz Ceny sympatie obdrží na rozvoj adaptačních opatření částku 50 tisíc Kč.

„Z letošních postupujících 21 finalistů je letos nejvíce, tedy dvanáct, těch krajinných. Tyto adaptace pomáhají udržet úrodnou a vlahou půdu, představují přírodě blízké způsoby protipovodňových a protierozních opatření nebo obnovu mokřadů a tůní. Dále postoupily čtyři budovy, čtyři veřejná prostranství a dokonce jedna společnost se svým výrobním postupem,“ shrnuje letošní ročník koordinátorka soutěže Andrea Křivánková

Každý hlasující může přidělit svůj hlas dvěma nejsympatičtějším finálovým projektům. Online hlasování na webu www.adapterraawards.cz. končí 15. října. Pětice vítězů si svá ocenění převezme 1. listopadu 2023.

Soutěžní přehlídku pořádá Nadace Partnerství a Státní fond životního prostředí ČR na ni poskytl grant z Norských fondů.

Hlasovat můžete ZDE

například pro…

Projekt Ostrava-Poruba: Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Aby něco nového a užitečného vzniklo, nemusíme bourat staré. Dokazuje to obytný dům s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě, s přilehlou kavárnou i služebnou městské policie. Městská část se pro zajištění chybějícího moderního bydlení pro seniory rozhodla využít chátrající dům v dlouhodobě problematické a sociálně vyloučené lokalitě, ale s dobře dostupnou infrastrukturou. Vznikla zde nízkoenergetická budova s 23 byty, recepcí a společenskou místností i atrium s množstvím zeleně, místy k posezení, hraní i cvičení. Z hlediska adaptací na změnu klimatu se areál může pochlubit množstvím zelených střech, přeměnou betonových ploch na zelené, kde se voda může zasáknout, výsadbou stromů či propustnými parkovacími plochami.