Na přelomu roku prezentovala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava na svém webu práci na projektech, které mohou přispět ke snížení spotřeby elektrické energie. Prvním z nich je projekt BroadbandLight, který umožňuje začlenění do konceptu Smart technologií jako je Smart City, IoT nebo Průmysl 4.0. Druhým projektem, realizovaným ve spolupráci se společností CAUTUM s.r.o., je testování zařízení schopné regulovat elektrický příkon v okruhu.

BroadbandLIGHT pomůže zavádění Smart technologií

Cílem projektu realizovaném Fakultou elektrotechniky a informatiky bylo nalezení způsobu napojení osvětlení na pokročilé Smart technologie bez nutnosti budování nové datové infrastruktury. Technologie spočívá v širokopásmovém řízení svítidel určených pro vnitřní i venkovní prostory a umožňuje jejich dálkové centralizované řízení a vysokorychlostní datovou konektivitu. Uplatnění by proto mohla najít například u provozovatelů veřejného osvětlení a využití nalezne také při dynamickém řízení dopravy. Koncept BroadbandLIGHT lze do budoucna využít pro zvýšení bezpečnosti provozu nebo snížení kriminality. Velkou výhodou je, že řešení vědců z VŠB – Technické univerzity Ostrava nevyžaduje další dodatečné a nákladné investice. Tato unikátní technologie přinášející komplexní systém řízení osvětlovacích soustav je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek.

Regulátor napětí silových obvodů sníží spotřebu energie až o 20 %

Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava otestovali zařízení, které je schopné regulovat elektrický příkon v okruhu. Jedná se o další konkrétní výsledek spolupráce univerzity s průmyslem.

„V podstatě se jedná o specializovaný regulátor napětí silových obvodů s proudy do 630 A, jehož zásadním přínosem je změna napětí v elektrickém okruhu bez výpadku protékajícího proudu,“ vysvětluje docent Robert Frischer z Fakulty materiálově-technologické a doktor Miroslav Mahdal z Fakulty strojní, kteří jsou zodpovědní za elektrické schéma a celkový koncept řešení.

Toto robustní zařízení dokáže udržet výstupní napětí v okruhu bez nutnosti instalovat složité a drahé měniče napětí při zajištění stálého napětí elektrického okruhu obytného domu v případě připojení nedaleké solární elektrárny nebo zajištění  úrovně napětí, které je doporučené z pohledu životnosti spotřebičů (230 V±10 V). Požadavek na zařízení tohoto typu vzešel z praxe, kdy bylo třeba regulovat napětí v elektrickém okruhu bez přerušení toku proudu. Jednalo se o místa s kolísajícím napětím sítě, místa v blízkosti fotovoltaických elektráren, blízko transformátorových stanic apod. Jedním z požadavků bylo také snížení spotřeby v elektrickém okruhu prostým snížením napětí. Jednalo se o například okruhy veřejného osvětlení, kdy bylo možné programově snížit spotřebu okruhu až o 20 %.

Na vývoji zařízení se podíleli odborníci z Fakulty materiálově-technologické a Fakulty strojní ve spolupráci se společností CAUTUM s.r.o. Prvotní testy probíhaly v univerzitních laboratořích, poté se testovalo na okruzích veřejného osvětlení, kdy bylo možné ovlivňovat spotřebu osvětlení v závislosti na noční době. V testech se ověřovala spolehlivost zařízení, životnost a elektrické charakteristiky připojených spotřebičů.


Zdroj informací: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fotografie: Pixabay.com