Magistrátní tým pod vedením primátora Tomáše Macury a náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové vyrazil v sobotu 7. dubna v rámci akce Ukliďme Česko uklízet Ostravu. Skupinu tvořilo 38 dobrovolníků z magistrátu, centrálního ostravského obvodu, Ostravské univerzity a veřejnosti včetně dětí. Zapojení se do národní akce Ukliďme Česko je jednou z aktivit naši kandidatury na titul European Green Capital 2020. Skupina osmatřiceti dobrovolníků zbavovala odpadků oblast za areálem Miniuni.

Během dopoledne sesbírala celkem 1490 kilogramů odpadu, který skončil v kontejneru přistaveném společností OZO Ostrava. Velkou část odpadu tvořily pet lahve, papírové obaly od potravin, sklo, pneumatiky. Našly se i věci, které tvořily vybavení domácností – rozbité počítače, televizory, vysavač, lednice, nechyběly ani boty, oblečení, hračky, knihy, časopisy a další předměty, které do přírody nepatří. Do úklidu veřejného prostoru se pustil magistrátní tým i v loňském roce. Tehdy v lesíku ve Výškovicích nasbíral 800 kilogramů odpadu.