S velkým zájmem veřejnosti se setkala beseda o zeleni a veřejném prostoru, která se konala v Centru Pant v rámci cyklu Večery s vědci pod názvem Zelená Ostravě. Hovořilo se o vývoji zeleně ve městech, o potřebách obyvatel i jak se mohou jednotlivci zapojit a přeměnit veřejný prostor ve svém okolí podle svých představ.

Na zelený veřejný prostor se přítomní ve středu 21. února podívali pohledem geografa Ondřej Slacha, architekty Evy Špačkové a náměstkyní primátora Ostravy Kateřiny Šebestové.  Lidé v zaplněném sále diskutovali o funkcích veřejného prostoru, kterou by měl plnit ve vztahu k potřebám obyvatel, města jako takového, o možnostech jeho využití, ale i o rolích jednotlivých subjektů či občanů při jeho tvorbě a údržbě. Návštěvníci se zajímali o možnosti zapojení veřejnosti a také konkrétně na to, jak své nápady „doručit“ na radnice obvodů nebo města.

Město společně s Ostravskou univerzitou a VŠB – TU Ostrava připravují další diskuzní večer, tentokrát na v současné době tolik diskutované téma Kvalita ovzduší. Termín v předstihu zveřejníme.