Na přelom letošního února a března připravuje městská obchodní společnost Ostravské městské lesy a zeleň veřejnou aukci surového dříví, která se bude konat na jejím manipulačním skladě v Nové Vsi, v ulici U Hrůbků. Zájemci si na dražbě budou moci nakoupit kvalitní dříví několika druhů dřevin, především dubu, jasanu, javoru nebo akátu. V nabídce najdou také populární modřín a další žádané dřeviny z místních lesů.

Na přípravách letošní aukce spolupracuje s Ostravskými městskými lesy a zelení také Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice, a to skrze jeho obchodní společnost SVOL obchodní.

„Díky tomu, že obě společnosti spojily síly, bude aukce dříví, co se týká nabízených druhů dřevin a množství nabízených sortimentů mnohem pestřejší, než tomu bylo v uplynulých létech,“ zhodnotil přípravy náměstek primátora Aleš Boháč. „Věřím, že letošní ročník proběhne ve znamení velkého zájmu prodejců i kupujících. Ti prvně uvedení získávají v aukci příležitost vytěženou dřevní hmotu v závislosti na poptávce co nejlépe zpeněžit, druhým výše jmenovaným pak aukce nabízí jedinečnou možnost pestrého výběru takříkajíc pod jednou střechou.“

Veřejná aukce dříví má svůj pevně stanovený harmonogram. Ve dnech 29. 2. až 1. 3. se přímo na prodejním místě koná prohlídka draženého dříví, a to vždy od 8 do 13 hodin. Uzávěrka pro odevzdání nabídkových listů ze strany kupujících je stanovena ke dni 6. 3. do 12 hodin. Hned následující den, tedy 7. 3. v 15 hodin, pořadatelé vyhodnotí podané nabídky.

„Nabídkový katalog draženého dříví bude všem k dispozici rovněž na stránkách www.svolobchodni.cz. Obsah katalogu tvoří kromě samotných nabídkových listů ještě základní informace k aukci, formulář účastníka aukce a orientační mapa,“ přiblížil jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta. „Rád bych v této souvislosti taktéž upozornil, že kupující si může pořízené dříví ze skladu odvézt teprve po zaplacení jeho plné kupní ceny.“

Další informace na webu www.ostravskelesy.cz.