Zítra 13. června se od 17:30 hod. v Centru Pant uskuteční další beseda z cyklu „Večery s vědci“, tentokrát na téma Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný.

Jaká je role vody v krajině? Je vysychající krajina ohrožením pro obyvatele Ostravy? Jak jsme připraveni na změny klimatu? K tématu vody a klimatické změny zazní fakta a východiska vědců z Ostravské univerzity a VŠB-Technické univerzity Ostrava, které doplní zástupce statutárního města Ostravy.

Zjistěte něco víc o hospodaření s vodou, o kvalitě vody v období sucha a o tom, jak sami přírodu svým chováním ovlivňujeme. Přichází další beseda z cyklu Večery s vědci, která volně navazuje na Noc vědců.

K tématu řekli

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora

„Volba nejvhodnějších opatření přizpůsobení se změnám klimatu a jejich zavádění v městském prostředí je stále naléhavější. Města obecně budou v souvislosti se změnami klimatických podmínek čelit řadě problémů. Přehřívání, nedostatek vody, nebo naopak epizody přívalových dešťů a jiných extrémních výkyvů v počasí významně ovlivní nároky na uspořádání prostředí v sídlech. Ostrava jako jedno z mála měst České republiky má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. Nyní pracujeme na Akčním plánu a začlenění jeho výstupů do procesů města. Našim cílem je udržet Ostravu jako příjemné místo pro život“, uvedla Kateřina Šebestová.

Adam Soustružník, Ostravská univerzita v Ostravě

„V dnešních dnech, kdy se setkáváme s vytrvalými suchy a přívalovými dešti, je toto téma více než žádoucí. Veřejnost by se z úst odborníků měla dozvědět, jaká opatření lze dělat. Proto jsem velmi rád, že za Ostravskou univerzitu vystoupí děkan Přírodovědecké fakulty, který je jedním z předních českých vědců zabývajících se touto aktuální problematikou,” uvádí za Ostravskou univerzitu mluvčí Adam Soustružník.

Petra Halíková, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

„Nejen Hornicko-geologická fakulta naší univerzity, ale i další z našich pracovišť se tématem hospodaření s vodou dlouhodobě zabývají. Není potřeba zdůrazňovat, že voda je v dnešní době strategickou surovinou a je potřeba se o ni starat. Proto se oborově věnujeme i projektování vodohospodářských zařízení, klimatologii, hydrologii, zpracování odpadních vod nebo revitalizace vodních toků. Téma vody v městském prostředí je dalším zajímavým tématem a jsme rádi, že naši odborníci byli městem pozváni do debaty. Všichni bychom si měli uvědomit, že starost o vodu by neměla končit jen správným uzavřením kohoutku. Voda je pro náš život zásadní a podle toho by se k ní měl chovat každý z nás“, řekla za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava mluvčí Petra Halíková.

Diskutovat budou:

  • doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. (OU)
  • prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (VŠB – TUO)
  • Mgr. Kateřina Šebestová (Město Ostrava)

MODERÁTOR: Petr Pánek

Vstup na besedu je zdarma.