Vodní nádrže na území Ostravy jsou umělé – jedná se zejména o rybníky, které jsou využívány například pro chov ryb a jsou obhospodařovány Českým rybářským svazem. Jdou zde taktéž zatopené štěrkovny a pískovny. Celkově je na území města bezmála 530 hektarů ploch vodních nádrží. Šedesát vodních nádrží má rozlohu větší než jeden hektar – největší je Heřmanický rybník s rozlohou 116 hektarů.

Heřmanický rybník

Heřmanický rybník leží mezi Ostravou a Rychvaldem. Je napájen z Rychvaldské a následně z Bohumínské Stružky. Z vodohospodářského hlediska je jeho prvořadou funkcí dávkování slaných důlních vod tak, aby v Odře v profilu Bohumín nebyla překročena maximální hranice chloridových iontů. Hned na druhém místě je jeho využití pro sportovní rybolov a myslivost.

Heřmanický rybník je unikátní svými rybářskými posedy. Jedná se o dřevěné stavby s dlouhými přístupovými lávkami.