V sobotu 13. října připravuje Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava tradiční prodejní výstavu minerálů, fosilií a výrobků z přírodnin. Mineralogické setkání se bude opět konat v aule školy v Ostravě-Porubě od 9 do 14:30 hodin. Přes sto vystavovatelů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska zde nabídne ke zhlédnutí i zakoupení minerály či zkameněliny z lokalit celého světa, odbornou literaturu a řadu dalších předmětů, které se váží ke geologii a hornictví. Návštěvníky také jistě zaujmou dekorační předměty z přírodnin či autorské šperky vyrobené s využitím nerostů. Doufáme, že příjemné sobotní setkání s krásou a zajímavostmi dokreslí také návštěva geologických sbírek vysoké školy, které se nacházejí v budově Geologického pavilonu (vedle auly).

Geolog v akci

Součástí mineralogického setkání bude i doprovodný program “Geolog v akci“ připravený pořádající Hornicko-geologickou fakultou. Zájemci se budou moci podívat, jak se brousí a leští kameny, jak a čím se vrtá do hornin, zkusit si vyrýžovat zlatinku či se jen tak pobavit u připravených geoher. K vidění bude i bezpilotní letoun a dron, který se využívá při geodetických pracích nebo ukázky virtuální reality. Ve 12 hodin se pak uskuteční v učebně auly geovědně-cestopisná přednáška.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geopavilon.vsb.cz/.


Zdroj informací: Tisková zpráva Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava