Od 1. července 2019 spustí společnost OVAK  webovou aplikaci pro automatické podání a vyřízení žádosti o vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku a provozování společnosti.

Tato elektronická aplikace výrazně zkrátí čas pro vyhotovení vyjádření. Automatem vydané vyjádření slouží  jako informace o zájmovém území a vstupní podklad pro zahájení projektových prací. Emailem a poštou  podané žádosti s následným poštovním doručením vyjádření budou i nadále vyřizovány v zákonné lhůtě do 30 dní.

Podání žádosti je velice jednoduché. Do aplikace žadatel vstupuje přímo z domovské webové stránky společnosti, vyplní jednoduchý identifikační formulář, v mapovém okně vyznačí zájmové území (polygon) a žádost odešle.  Aplikace na základě  uvedené emailové adresy zákazníka automaticky vygeneruje  zprávu s odkazem pro stažení vyjádření ve formátu .pdf – vyjádření bude na tomto odkazu k dispozici po dobu 30-ti dnů.

O vyjádření k napojení, umístění a povolení stavby a při dotčení našich sítí a zařízení je nutno nadále žádat dosavadním způsobem, tj. poštou či osobně prostřednictvím podatelny s doložením tištěné projektové dokumentace.


Zdroj: Tisková zpráva OVAK