Dnes, 31. července 2023 kolem 10:05 hodin  došlo vlivem výpadku elektrické energie k odstavení výroben v areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o., jednou z výroben byla i výrobna technické kyseliny dusičné (KD 6). K „blackoutu“ došlo z důvodu výpadku elektrické energie vně areálu.
Odstavování výrobny KD 6 bylo doprovázeno zvýšenými viditelnými emisemi oxidu dusíků na komíně výrobny. Nyní se provozy začínají najíždět a stabilizovat. K opětovnému nájezdu výrobny KD 6 dojde v dopoledních hodinách a může být doprovázen viditelnými emisemi, které nebudou trvat déle než 15 minut. Všechny činnosti odstavení i znovu najetí výrobny KD 6 byly a budou provedeny v souladu se schváleným provozním řádem.