Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě sděluje, že z důvodu profylaktických prohlídek prachoměrů bude výpadek na měřicích stanicích od 3. do 13. října 2023 na ulici Orebitská pro měření kolem OKK a od 16. do 20. října 2023 na stanici v Hrušově.