Areály šesti ostravských mateřských a základních škol zpestří nové stromy. Město Ostrava získalo na jejich výsadbu 150 000 korun od Nadace ČEZ a díky tomu poskytne jednotlivým školám 25 000 korun na kultivaci či obnovení školských zahrad a prostředí v jejich okolí.

Zapojené školy se nachází na městských sídlištích nebo v jeho těsné blízkosti, výsadba nových dřevin proto pomůže oddělit školní areály od silnic či bytových domů. Dotace Nadace ČEZ tak doplní prostředky, které na výsadbu nových stromů a zelené projekty každoročně věnuje statutární město Ostrava. Veřejná prostranství, parky, sady jsou zvelebovány napříč celým městem, jen namátkou lze připomenout například proměnu Smetanova sadu, veřejného prostoru na Prokešově náměstí, revitalizaci břehů Ostravice či Farskou zahradu nebo budovaný novoveský park „U Boříka.“ Detailnější informace k zeleným projektům, vracejícím přírodu do města, v odkazu https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-parku-a-kultivace-zelene-v-ostrave/.

„Dětem výsadba a obnovení školských zahrad může napomoci k rozvoji kreativity, tvořivosti, ale především zvýší jejich kontakt s přírodou. Smyslem projektu je zejména podpora trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím enviromentální výchovy, pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí i zvýšení povědomí žáků o kvalitě životního prostředí,“ přiblížila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Do projektu se zapojilo šest ostravských mateřských a základních škol: Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, Základní a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, Ostrava – Bělský Les, Základní škola Ostrava-Poruba, Komenského 668, Ostrava-Poruba, Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice, Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, Ostrava – Zábřeh a Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, Ostrava – Heřmanice.

Nadace ČEZ podpořila výsadbu desítek tisíc stromů, jen letos prostřednictvím 69 projektů přibude v Česku více než 5 800 sazenic ve formě alejí, větrolamů, ale i arboret, obecních sadů či veřejných zahrad. Od roku 2011 vysadily města, obce a neziskové organizace díky Nadaci ČEZ dřeviny za více než 71,6 milionu korun. „Zasadit strom vlastníma rukama, pečovat o něj, pozorovat, jak se proměňuje během ročních období a jak roste, to vše pomáhá u dětí pěstovat lásku k přírodě. Na sázecích akcích je krásné pozorovat, jak něžně se k mladým stromkům chovají i mrňouskové v mateřské školce. Je to dobrý základ pro to, aby později sami chránili naši krásnou krajinu,“ vysvětlila smysl podpory ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Výsadba stromů a keřů proběhne na podzim roku 2022. Budou se na ní podílet především děti mateřských a základních škol a jejich učitelé, ale také dobrovolníci z řad rodinných příslušníků. První školou, kde započali s výsadbou 3. listopadu 2022, byla porubská škola Komenského 668. Kluci a holky osadili okolí školy dřínem obecným, čilimníkem raným, slivoněmi, hrušněmi, hlohem jednosemenným, růžemi i zimolezem pýřitým. Zástupce ředitelky školy Tomáš Bjaček dodává: „Na výsadbě stromů a keřů se podílí zejména žáci starších ročníků naší školy. Podzimní výsadba rovněž zapadá do koncepce předmětu praktické činnosti, kde jsou samostatnou částí pěstitelské práce, lidově označované jako pozemky. Výsadba bude volně navazovat na stávající parkovou úpravu před vchodem do školní budovy. To znamená, že bude volně dostupná žákům školy i dalším občanům, kteří bydlí v okolních domech a park běžně využívají. Věříme, že touto výsadbou pozitivně ovlivňujeme vztah žáků i jejich rodinných příslušníků k místu bydliště i škole samotné. Vítáme iniciativu Nadace ČEZ v této oblasti a do budoucna bychom ve výsadbě rádi pokračovali. Uvítali bychom např. rozšíření druhů dřevin pro výsadbu zejména o ovocné keře. V sídlištní zástavbě mohou být rozmanité ovocné druhy příjemným zpestřením stávajících vysázených stromů a keřů.“