Poté co byla část lesa po areálu bývalých kasáren vyčištěna (projekt Regenerace brownfieldu Bělský les), následovala a výsadba zeleně, tj. cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 9,9 ha.

Termín realizace/ukončení         8 – 12/2014