Zpravodaj ostravské ekologické výchovy vychází dvakrát ročně. Tentokrát je hlavním tématem zpravodaje již proběhlý Evropský týden mobility a alternativní způsoby dopravy, ale také pilotní projekt separace komunálního odpadu společnosti OZO Ostrava, voda a sucho a další ekologická témata. Zpravodaj byl rozeslán na ostravské mateřské, základní a střední školy a střediska volného času. Pro veřejnost je zdarma k dispozici na všech pobočkách Knihovny města Ostravy, všech ostravských infocentrech a středisku informačních služeb v budově Nové radnice a také v elektronické podobě:  JITROCEL KE STAŽENÍ